Terapické okruhy

"HADE je souhrnem několika základních terapeutických metod, které vedou k relaxaci a harmonizaci fyzické a následně i psychické podstaty člověka. [...] 

Vzájemná propojenost funkčních procesů jednotlivých oblastí těla poskytuje v rámci souvislostních drah nepřeberné možnosti jejich terapeutického vědomě zacíleného vzájemného ovlivňování. Není tedy nic přirozenějšího, nežli nastavením (nebo spíše obnovením) primární funkčnosti jednoho (!) ze základních tělesných procesů zharmonizovat celý organismus. [...]

Přirozeným stavem každé živé bytosti je vyvážení všech vnitřních i vnějších průběhových procesů. Samotné tělo tak má v rámci své funkční inteligence neuvěřitelný potenciál vyrovnat se se svými vrozenými i vypěstovanými problémy – stačí mu k tomu dát ten správný impuls.... "  

                                                                                                                  Petr Matuszek 

                                                                                                                                                                                                

 

Kontakt

Petr Matuszek: Centrumterapie - relaxační a harmonizační HADE terapie http://www.petrmatuszek.cz/
http://alikvotnizpev.webnode.cz/
http://early-music.webnode.cz/
http://www.centrumterapie.cz/
....................
facebook: Centrum Terapie
tel. 777949210 centrumterapie@seznam.cz